Verlening vergunning voor bouw 8 garages aan de Hemsterhuisstraat

Ondanks onze uitgebreide zienswijze (31-07-2014) om deze bouw niet toe te staan is 28 januari 2015 door de Gemeente Amsterdam bekend gemaakt dat er een vergunning is verleend. Tot 12 maart 2015 kunnen diegenen die zienswijzen hebben ingediend in beroep gaan bij de rechtbank. Dit betekent geen uitstel van aanvang van de bouw. Alleen een verzoek om een voorlopige voorziening (in spoedeisende gevallen) bij de Voorzieningenrechter kan de aanvang van de bouw opschorten. Onze vereniging heeft besloten niet naar de rechter te gaan maar ons bezwaar over de gevolgde procedure kenbaar te maken aan de Gemeenteraad en Bestuurscommissie(leden).

Sinds juli 2015 staan de garages er.

De volgende formele stukken waren belangrijk:


Verder is nog het volgende van belang: