Welkom

Welkom bij de Vereniging van Huiseigenaren in Slotervaart (VHS). Sinds 1957 behartigen we de belangen van bewoners in de buurt en hebben we veel aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving in dit mooie stukje van Amsterdam Nieuw-West.

Op 23 september 2017 hebben we het 60 jarig bestaan gevierd met een leerzame wandeling door Slotervaart en aansluitend een feestelijke bijeenkomst in broedplaats HW10. Van deze wandeling is een gidsje gemaakt.

Onze leden wonen in het volgende gebied:

  • omgeven door Johan Huizingalaan, Comeniusstraat, Colenbranderhof, Christoffel Plantijngracht ten zuiden van het Jachthaveneiland, Sloterplas, noordkant Bakhuizen van den Brinkhof, Hemsterhuisstraat. Het gebied omvat  ook het Jachthaveneiland en een deel van het Sloterpark. (368 woningen)
  • het gebied ten zuiden van de Pieter Calandlaan omgeven door de doorgaande weg van de Lobo Braakensiekstraat en Christoffel Plantijngracht tot aan de Slotervaart inclusief de Theo Mann Bouwmeesterhof en Ank van der Moerstraat. (84 woningen).
  • 2/3 van bovenstaande huiseigenaren zijn lid van onze vereniging
  • Lid worden van de VHS kan door overmaken van 5 euro, onder vermelding van naam en adres en e-mailadres op ING-rekening NL49INGB0004545043 t.n.v. Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart te Amsterdam

Coronavirus - VHS 
Het ziet er naar uit dat door de richtlijnen van de overheid voorlopig de Algemene Ledenvergaderingen niet kunnen doorgaan. Deze zullen tot een later tijdstip in het volgend jaar worden uitgesteld.

Bericht van de Koplopersgroep Duurzaamheid

In het novembernummer van het Informatiebulletin dat in de 1e helft van december wordt verspreid vindt een terugkoppeling plaats van de zeer succesvolle buurtactie.

Renovatie Sloterpark Oost

De VHS heeft vanaf het begin zitting in de begeleidingsgroep samen met de Vereniging Vrienden van de Sloterplas, de Buren van het Sloterpark en Bewonersbelangen Oostoever. Wij waren zeer ontevreden over het proces en over de plannen en uiteindelijk heeft de Bestuurscommissie in maart 2018  het plan goedgekeurd en is aan veel van onze wensen tegemoetgekomen. De komende tijd zullen we betrokken blijven bij het vervolg van de uitvoering en doen daar verslag van in de ledenvergaderingen en Infobulletins.

Voor een historisch overzicht lees de website van de Buren van het Sloterpark. Zij zitten samen met ons en de Vrienden van de Sloterplas in de begeleidingsgroep en hebben het proces uitvoerig en met onze instemming beschreven.

 

Onderwerpen: