Welkom

Welkom bij de Vereniging van Huiseigenaren in Slotervaart (VHS). We behartigen de belangen van bewoners in de buurt en hebben veel aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving in dit mooie stukje van Amsterdam Nieuw-West.

 

Persbericht 19 februari 2017 - Geplaatst in Westerpost voorpagina

Ook erfpachters in Slotervaart geschokt en onthutst over overstapregeling erfpacht van de Gemeente Amsterdam.

Ongeveer 160 eigenaar/bewoners uit de Hemsterhuis- en Lobo Braakensiekbuurt woonden 14 februari de door de Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart georganiseerde avond bij over de gemeentelijke erfgoedplannen. Koen de Lange van de SEBA gaf een heldere uitleg over het gemeentelijke plan en gaf vervolgens zijn commentaar. Er werden vele vragen gesteld over deze ingewikkelde en vaak onduidelijke materie.

In ieder geval werd duidelijk dat het afkopen op dit moment geen goede optie is en voor de meesten onmogelijk vanwege de hoge afkoopsom. Onbegrip was er over hoe de gemeente omgaat met haar inwoners. Van een paar honderd Euro per jaar naar een paar duizend Euro, van de ene op de andere dag. Dit heeft een negatief ingrijpende impact op het dagelijks leven van vele Amsterdammers. Belangrijk werd gevonden dat namens de erfpachters de tot op heden door de Gemeente geweerde erfpachtverenigingen (Vereniging Eigen Huis, SEBA, Nederlandse Vereniging van Erfpachters) aan tafel moeten komen. Met als doel om gezamenlijk voor iedereen een financieel aanvaardbare overstapregeling te maken en niet alleen voor de gemeente.

Ook werd er een oproep gedaan om vooral het inspraakformulier in te vullen met het effect die het voor de individuele erfpachter heeft. En om tevens de politiek te benaderen (bestuurscommissieleden stadsdeel en gemeenteraad) om op te komen voor de belangen van de erfpachters teneinde deze slechte onduidelijke regeling te torpederen.

Tineke Rombout

Voorzitter Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart

 

Het oostelijke deel van het Sloterpark wordt binnenkort gerenoveerd. De onderhoudswerkzaamheden starten in januari 2017 en zijn naar verwachting het eerste kwartaal van 2018 gereed. Lees meer...

Er is een ontwerp-bestemmingsplan voor de Sloterplas en omgeving. In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden en waar dat niet mag. Het plan maakt diverse ontwikkelingen mogelijk. In december 2016 is er een inloopavond geweest waar men het plan kon bekijken en vragen stellen. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt nu tot 18 januari 2017 ter inzage op het stadsloket aan het Osdorpplein 1000. Tot die datum kunnen zienswijzen ingedient worden. Lees meer...

Het gemeentebestuur heeft begin januari de plannen voor een nieuw erfpachtstelsel gepresenteerd: het meer dan 120 jaar oude erfpachtstelsel veranderd fundamenteel van aard. Lees meer...

 

Op de erfpachtavond van 14 februari heeft een nieuwe secretaris zich aangemeld! Wij zijn daar zeer blij mee en zullen hem op de eerstvolgende ledenvergadering aan u voorstellen.

Mocht u zich ook voor de belangen van uw buurt willen inzetten en ons bestuur wil komen versterken, neem dan contact met ons op vhs@vhslotervaart.nl of 06 41 31 35 17.

 

 

 

Onze leden wonen in het volgende gebied:

  • omgeven door Johan Huizingalaan, Comeniusstraat, Colenbranderhof, Christoffel Plantijngracht ten zuiden van het Jachthaveneiland, Sloterplas, noordkant Bakhuizen van den Brinkhof, Hemsterhuisstraat. Het gebied omvat  ook het Jachthaveneiland en een deel van het Sloterpark. (368 woningen)
  • het gebied ten zuiden van de Pieter Calandlaan omgeven door de doorgaande weg van de Lobo Braakensiekstraat en Christoffel Plantijngracht tot aan de Slotervaart inclusief de Theo Mann Bouwmeesterhof en Ank van der Moerstraat. (84 woningen)

2/3 van bovenstaande huiseigenaren zijn lid van onze vereniging

Onderwerpen: