Actviteiten

Waar is de vereniging mee bezig?

In het algemeen: het behartigen van de belangen van de leden.

Op dit moment heeft vooral de renovatie van het Sloterpark onze aandacht, het ontwerp bestemmingsplan Slotervaart e.o. Ook het duurzaam maken van onze woningen is een hot item. Er is een koplopersgroep samengesteld die als werkgroep van de VHS fungeert die de duurzaamheidsuitvoeringen in onze buurt gaat inventariseren en de nieuwe ontwikkelingen bijhoudt. Er zal hier regelmatig verslag van worden gedaan.


Daarnaast neemt het bestuur sinds mei 2002 4 x per jaar deel aan de wijkraadsvergaderingen (= algemeen bestuur) van de samenwerkende bewonersorganisatie Eigenwijks met als doel het versterken van ons netwerk, elkaar informeren en adviseren.

Onderwerpen: