Lidmaatschap

De contributie bedraagt jaarlijks € 5,00.

Hiervoor worden de belangen van de leden behartigd (o.a. naar het stadsdeelbestuur), een Infobulletin uitgebracht (minimaal 2 x per jaar) en wordt er op actuele zaken ingesprongen.


Lid worden van de VHS kan door overmaken van de contributie, onder vermelding van naam en adres en e-mailadres op ING-rekening NL49INGB0004545043 t.n.v. Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart te Amsterdam. Ieder jaar ontvangt u vervolgens een "contributiefactuur" voor het contributiebedrag.

Met ingang van 2016 hebben we besloten geen kortingskaartjes meer uit te geven, aangezien het aantal buurtwinkels dat deelnam aan de kortingsactie, door verhuizing/opheffing inmiddels drastisch is geslonken.