De vereniging heeft ten doel:
(uit de statuten van de VHS)
 • in het algemeen:
  het behartigen van de belangen van haar leden verband houdende met het wonen, het woongerief, het onderhouden en verbouwen van de woningen van de leden, de bij die woningen gelegen straten pleinen, plantsoenen en andere voorzieningen:
 • in het bijzonder:
  1. het verlenen van hulp aan- en het bemiddelen ten behoeve van de leden:
  2. het optreden tegenover particulieren en overheidsinstanties;
  3. het organiseren van acties;
  4. het sluiten van overeenkomsten met leden en met derden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De vereniging is opgericht op 27 februari 1957 na de aanleg van de wijk.
Het huidige gebied van ons ledenbestand omvat:
 • de buurt omgeven door Johan Huizingalaan, Comeniusstraat, Colenbranderhof, Christoffel Plantijngracht ten zuiden van het Jachthaveneiland, Sloterplas, noordkant Bakhuizen van den Brinkhof, Hemsterhuisstraat. Het gebied omvat dus het Jachthaveneiland en een deel van het Sloterpark.
 • het gebied ten zuiden van de Pieter Calandlaan omgeven door de doorgaande weg van de Lobo Braakensiekstraat en Christoffel Plantijngracht tot aan de Slotervaart inclusief de Theo Mann Bouwmeesterhof en Ank van der Moerstraat.
De vereniging telt momenteel 302 leden.