Statuten

(uit de Statuten, 20 juli 1992)
De vereniging heeft ten doel:

 • in het algemeen:
  het behartigen van de belangen van haar leden verband houdende met het wonen, het woongerief, het onderhouden en verbouwen van de woningen van de leden, de bij die woningen gelegen straten pleinen, plantsoenen en andere voorzieningen:
 • in het bijzonder:
  1. het verlenen van hulp aan- en het bemiddelen ten behoeve van de leden:
  2. het optreden tegenover particulieren en overheidsinstanties;
  3. het organiseren van acties;
  4. het sluiten van overeenkomsten met leden en met derden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bekijk de volledige statuten  als pdf.

 

Tags: