Evenementennota gemeente Amsterdam/stadsdeel Nieuw-West

Hier het laatste nieuws

28 september 2016: Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Evenementennota en onze brief van 11 september 2013 hieronder vermeld is nog steeds actueel.


 

11 september 2013 aan de stadsdeelraad Nieuw-West De Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart heeft als een van haar statutaire taken op te komen
voor de belangen van de eigenaar/bewoners in het gebied tussen Johan Huizingalaan,
Comeniusstraat en Christoffel Plantijnpad/Sloterpark en in het gebied van de koopwoningen bij
de Lobo Braakensiekstraat. Ca 70 % van de eigenaar/bewoners is lid van onze vereniging (320
huizen/leden).
Het merendeel van onze huizen grenst aan de oostelijke zijde van het Sloterpark/Sloterplas.
In de tabel van de Nota staat dat er ruimte per jaar gaat komen voor 48 grote en middelgrote
evenementen met daarnaast nog enige kleine evenementen. Dit aantal is voor ons
onaanvaardbaar. In plaats van een algemeen recreatiepark verwordt ons aangrenzende park tot
een evenementenpark/pretpark waar we fel tegen zijn.
Wij zijn als bestuur van mening dat, bij welk evenement dan ook, overlast onvermijdelijk is
ondanks alle goede bedoelingen, voorschriften, controles, handhaving etc. waarbij overlast door
geluid en schade aan het park voor ons de breekpunten zijn.
Wel kunnen kleinschalige, eendaagse, geluidsarme en openbaar toegankelijke evenementen,
mits duidelijk aangekondigd, plezier brengen aan de omwonenden en overige bewoners van
Nieuw-West.
Echter de door u tot nu toe vergunde commerciële dancefestivals (naar onze mening geen
cultureel festival) gaan ons, gezien de ervaringen hiermee op het gebied van geluidsoverlast, niet
openbare toegankelijkheid, langdurige afsluiting van een deel van het park, een brug te ver.
Wij verzoeken u dit soort evenementen in de toekomst te laten plaatsvinden op speciaal daartoe
ingerichte terreinen en niet midden in bewoond gebied en zeker niet in het Sloterpark.
Concluderend verzoeken wij u de dancefestivalagenda ten opzichte van 2012 niet verder uit te
breiden en de nota dienovereenkomstig aan te passen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de
Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart

Hanny Boncz
secretaris

Het Stadsdeel Nieuw-West  heeft de nota aangenomen in 2014 maar nadien bleek het dat het stadsdeel niet over dit onderwerp gaat maar de Gemeenteraad. Eind 2014/begin 2015 komt de Gemeenteraad met een conceptnota die voor de hele stad geldt. Ook dit is verdaagd naar januari 2016. De Vereniging Vrienden van de Sloterplas is in januari 2016 uitgenodigd door de burgemeester om hun zienswijze toe te lichten.