Whatsapp Buurtpreventie Alert

In navolging van de Whatsapp Alertgroep in de Lobo Braakensiekbuurt hebben alle bewoners (leden en niet-leden) van de Sloterparkbuurt in augustus 2016 van ons een uitnodiging gekregen om mee te doen aan de Whatsapp Alert Sloterparkbuurt. Alle leden hebben 2 stickers ontvangen en de niet-leden 1 exemplaar, vergezeld van de spelregels. Indien u deze uitnodiging niet heeft ontvangen en u mee wilt doen, stuur dan een e-mail met daarin naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en woonadres naar het e-mailadres van de Vereniging Huiseigenaren Slotervaart VHS: vhs@vhslotervaart.nl U wordt dan toegevoegd aan de Whatsapp-groep, waarna u direct meldingen kunt doen en waarschuwingen van bewoners in uw buurt kunt lezen. Ook als u geen smartphone heeft en niet toegevoegd kan of wil worden aan de whatsapp-groep, kunt u toch de sticker gebruiken ter afschrikking. Voor niet-leden: Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken u uit te nodigen om lid te worden van onze vereniging. De Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart is in 1957 opgericht en behartigt de belangen van bewoners in de buurt met aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving in dit mooie stukje Amsterdam Nieuw-West. De contributie bedraagt jaarlijks € 5,00. Hiervoor worden de belangen van de leden behartigd (o.a. naar het stadsdeelbestuur), een Infobulletin uitgebracht (minimaal 2 x per jaar) en wordt erop actuele zaken ingesprongen. Lid worden van de VHS kan door storting van de contributie, onder vermelding van naam en adres en e-mailadres op ING-rekening NL49INGB0004545043 t.n.v. Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart te Amsterdam. Ieder jaar ontvangt u vervolgens een "contributiefactuur" voor het contributiebedrag.

Tags: