Buurtveiligheidsteam in de Hemsterhuisbuurt en Lobobraakensiekbuurt

Sinds 1 juli 2015 is het officiële BuurtVeiligheidsTeam voor Sloter­vaart Noord-West door de Gemeente opgeheven. Er is toen besloten om dit samenwerkingsverband en het daaraan ver­bonden Bewoners­panel informeel voort te zetten onder leiding van Fatima El Houfi.

Dit informele “BuurtVeiligheidsTeam (BVT) Slotervaart Noord-West” bestaat per 1 juli 2015 uit:

-gebiedsmakelaar Fatima El Houfi: f.el.houfi­@amsterdam.nl en tel. 06-12612812

-wijkagent Marcel Kunst: marcel.kunst­@poli­tie.nl, tel. 09008844

- woningbouwcoöperatie de Alliantie

- de buurttoezichthouders resp. personeel van de afdeling Handhaving van het Stadsdeel

In Slotervaart Zuid-West bestaat geen Bewo­nerspanel omdat er nooit een BVT is geweest, maar er is wel een steunpunt waar bewoners bij elkaar komen, samen met de wer­kers uit de wijk, om te spreken over het ver­beteren van de leef­baarheid in de buurt. Deze is te bereiken via het mailadres van cridderbos@de-alliantie.nl

 

Tags: