Omgeving

Welkom

Bijeenkomsten:

1) 13 juni jl heeft in het HLW een presentatie en vragenbeantwoording door medewerkers van de afdeling Erfpacht van de Gemeente Amsterdam plaatsgevonden;

2) 26 juni was de laatste Algemene Ledenvergadering.