Renovatie Sloterpark

Tijdens de ledenvergadering van de VHS op 17 november zijn de plannen voor het Watersporteiland en de renovatie van het oostelijke deel van het Sloterpark gepresenteerd. Het achterstallig onderhoud wordt aangepakt en het park wordt weer in ere hersteld. Voor de vernieuwing van het oostelijk deel van het park, aan de oostkant van de Sloterplas, is een ontwerp gemaakt. De onderhoudswerkzaamheden starten in januari 2017 en zijn naar verwachting het eerste kwartaal van 2018 gereed. Door alle ingrepen wordt het park beter bruikbaar voor ontspanning en recreatie, en gaat de ecologische kwaliteit omhoog. Op deze pagina van de gemeente is meer over te lezen.

Dit document geeft het inrichtingsplan van het Sloterpark weer (stand november 2016).