Ontwerp-bestemmingsplan Sloterplas eo ter inzage tot 18 januari

Er is een ontwerp-bestemmingsplan voor de Sloterplas en omgeving. In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden en waar dat niet mag. Het plan maakt diverse ontwikkelingen mogelijk zoals een nieuw paviljoen voor het Van Eesterenmuseum waarvan de eerste paal op vrijdag 27 januari 2017 wordt geslagen.

Het plan ligt van 8 december 2016 tot 18 januari 2017 ter inzage op het stadsloket aan het Osdorpplein 1000. Van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 kunt u uw zienswijze indienen bij:

De gemeenteraad van Amsterdam
t.a.v. directeur van Ruimte & Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam

U kunt uw zienswijze ook mondeling geven door een afspraak te maken met mevrouw L. Schouten (leonie.schouten@amsterdam.nl) of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14020. Het indienen van een zienswijze is niet mogelijk per email.

Het stadsdeel beantwoordt zienswijzen en beoordeelt of deze aanleiding geeft tot aanpassing van het plan.

Het bestemmingsplan is online in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op “sloterplas eo” of gebruik het planidentificatienummer (ID) NL.IMRO.0363.F1310BPSTD-OW01).

Procedure bestemmingsplan Sloterplas

Bewonersbrief dd 23 november 2016 inzake uitnodiging inloopavond bestemmingsplan Sloterplas en omgeving

Geachte mevrouw, mijnheer,

In het kader van de actualisatie van bestemmingsplannen in Amsterdam is voor het gebied
Sloterplas en omgeving een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. In deze brief leest u meer over
het plan, een inloopavond en de mogelijkheden om zienswijzen in te dienen.

Ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving
Het bestemmingsplan regelt de actuele bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de Sloterplas. Het
ontwerp-bestemmingsplan houdt tevens rekening met ontwikkelingen die passen binnen het
‘Toetsingskader Sloterplas’ (2002) en de 'Ontwikkelstrategie Sloterplas' (2013).
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de volgende ontwikkelingen mogelijk:

Aan de noordoever:
1. Een culturele bestemming (Van Eesterenmuseum) in combinatie met zelfstandige horeca in
de vorm van een café-restaurant
2. Een café-restaurant op het voormalig pierenbadje van het Sloterparkbad (Westelijk bastion)
Aan de oostoever:
3. Verzelfstandiging en uitbreiding horeca bij het Watersportcentrum Sloterplas
4. Een kiosk bij de entree van het park in het verlengde van Robert Fruinlaan (kruising Christoffel
Plantijnpad-Oostoever)

Aan de westoever:
5. Een kleinschalig horecavoorziening op het Grote Parkeiland
6. Een kleinschalig horecavoorziening in combinatie met sanitaire voorzieningen bij de
Natuurspeeltuin Natureluur en Natuur Milieu Educatie-centrum de 'Drijfsijs'

Nader te bepalen locaties:
7. Drie sanitaire voorzieningen

Het ontwerp is de eerste wettelijke fase van een bestemmingsplan. Hier kunt u op reageren met
een zienswijze. Het stadsdeel beantwoordt uw zienswijze en beoordeelt of deze aanleiding geeft
tot aanpassing van het plan. U wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Na de
ontwerpfase stelt de gemeente het definitieve bestemmingsplan vast.

Inloopavond
Wij presenteren het ontwerp-bestemmingsplan graag aan alle belanghebbenden tijdens een
inloopavond.
De inloopavond vindt plaats op:
Datum: 20 december 2016
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Plaza Tuinstadhuis, Plein ’40-’45 1, 1064 SW Amsterdam
Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u inlopen, het plan bekijken en vragen stellen.

Ter inzage
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 8 december 2016 tot en met
woensdag 18 januari 2017 op het stadsloket aan het Osdorpplein 1000. Ook staat het plan vanaf 8
december 2016 online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is
NL.IMRO.0363.F1310BPSTD-OW01.

Zienswijzen
Van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 kunt u uw zienswijze indienen bij:
De gemeenteraad van Amsterdam
t.a.v. directeur van Ruimte & Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
U kunt uw zienswijze ook mondeling geven door een afspraak te maken met mevrouw
L. Schouten (leonie.schouten@amsterdam.nl) of via het algemene telefoonnummer van de
gemeente: 14020. Het indienen van een zienswijze is niet mogelijk per email.

Met vriendelijke groet,
Erik Bobeldijk
Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening
Stadsdeel Nieuw-West