Buurtmededelingen

Wat speelt er allemaal in de buurt?

Renovatie Sloterpark Oost
In de begeleidinsgroep zijn wij vertegenwoordigd met de Vrienden van de Sloterplas en de Buren van het Sloterpark.
Voor de verslaggeving van de groep verwijzen wij naar de website van de Buren van het Sloterpark, onder het kopje mailings.

Resultaat second opinion Linden oostzijde Christoffel Plantijnpad
Op verzoek van de VHS heeft Maarten H. van Atten, European Tree Technician en dendroloog de bomen onderzocht.
Zijn conclusies zijn:
• De bomen hebben een redelijke tot goede conditie
• De bewortelbare ruimte vormt geen belemmering voor een hoge leeftijdsverwachting
• Een drietal bomen heeft op grond van wonden en/of takaanhechtingen een verminderde toekomstverwachting
• De bomen hebben een duurzaam goede levensverwachting

Bomen Hemsterhuisbuurt
Er zijn gelden door de Gemeente beschikbaar gesteld uit het Deltaplan om bomen te vernieuwen in bepaalde buurten in Amsterdam, waaronder de Hemsterhuisbuurt. Na uitvoerige participatie is het definitieve plan in te zien op de website van de gemeente, bomen Hemsterhuisbuurt.

Bijeenkomst over het erfpachtplan van de Gemeente Amsterdam vond plaats op 14 februari 2017, in de Pro Regeschool, Hemsterhuisstraat 87, met uitleg en commentaar van Koen de Lange van SEBA. Lees meer...

Lintje voor voorzitter
Onze voorzitter, Tineke Rombout, kreeg tijdens de jaarlijkse 'Lintjesregen' op 26 april 2016 in de Nieuwe Kerk door burgemeester Eberhard van der Laan een lintje opgespeld. Lees verder...

WhatsApp Alert groep in ons ledengebied Sloterparkbuurt en Lobo Braakensiekbuurt
Met het doel de veiligheid te vergroten is in navolging van de Lobo Brakensiekbuurt ook in de Sloterparkbuurt een WhatsApp Alert groep gestart. Zie onder kopje Veiligheid.

 

Onderwerpen: