Bomen Hemsterhuisstraat

Het stadsdeel heeft bekend gemaakt eerdaags 35 bomen te rooien en bij de herprofilering nieuwe bomen neer te zetten. (februari 2015). Dit is al verdaagd naar 2016/2017.

Bericht van de ProRegeschool 5 februari 2016:

Van maandag 8 tot en met woensdag 10 februari aanstaande zullen 35 bomen worden gekapt aan de Hemsterhuisstraat in het kader van de herprofilering van de straat. De werkzaamheden zijn ingepland van 7.00 tot 16.00 uur.

Wij hebben contact gehad met de uitvoerende partij en zij hebben beloofd om de bomen bij de school niet te kappen op de momenten dat de school in en uit gaat.

Het kappen van de bomen zal hoe dan ook tot stremmingen in het verkeer leiden en wij raden u dan ook aan om deze dagen zo min mogelijk met de auto naar school te komen.