Bijeenkomsten over het erfpachtplan van de Gemeente Amsterdam

28 november 2019 volgende Algemene Ledenvergadering

13 juni 2019 heeft een presentatie plaatsgevonden over de erfpacht

door Bureau Erfpacht in het Hervormd Lyceum West.

Op dinsdag 14 februari 2017  heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het erfpachtplan, met wederom uitleg en commentaar van Koen de Lange van SEBA, in een bomvolle hal van de Pro Regeschool.

 

In onze ledenvergadering van 21 november 2013 gaf Koen de Lange van SEBA (Stichting Erfpacht Belangen Amsterdam) uitleg over de door de gemeente Amsterdam voorgenomen vernieuwing van het erfpachtstelsel. De gemeente wilde een beter systeem invoeren om enorme “canon-schokken” in de toekomst te vermijden. SEBA was van mening dat dit plan van tafel moest aangezien het niet goed doordacht en niet redelijk was voor de huiseigenaar. Hierna werd door SEBA duizenden handtekeningen opgehaald voor een referendum, dat uiteindelijk niet in behandeling werd genomen wegens gemeenteraadsverkiezing.

In januari ontvingen wij, erfpachters in Amsterdam, een brief en flyer van de wethouder Grondzaken, Eric van der Burg, met het verzoek onze mening te geven over de voorgenomen overstap naar een nieuw erfpachtstelsel vóór 19 februari 2017.

Velen van ons, die de informatie inmiddels doorgeploegd hebben en de rekentool hebben gebruikt, zijn bijzonder negatief geschokt over de uitkomsten en vinden dat dit nieuwe plan onbegrijpelijk, onduidelijk en oneerlijk is én veel te veel geld kost.

Het is dus belangrijk om uw mening te geven vóór 19 februari, in simpele bewoordingen, om dit plan van tafel te krijgen en vervolgens te eisen om met de erfpachtverenigingen te overleggen (dit zou dan voor de eerste keer zijn) om gezamenlijk een redelijk en duidelijk plan te maken.

Wederom zal Koen de Lange van SEBA ons uitleg en commentaar komen geven.

Wij zien uw komst van harte tegemoet,
Tineke Rombout, Harm Miedema, Pascal van der Velde

Tags: